Simone Prins Translations
 
 
Min of meer toevallig belandde Simone als vertaler in de wereld van de beeldende kunst. Een bevriende kunstenaar vroeg haar de Engelse vertaling van zijn website te verzorgen. Uit die opdracht kwamen weer andere voort en inmiddels heeft zij op dit terrein een bescheiden portfolio opgebouwd.
 
Simone Prins Translations heeft gewerkt voor:
  
- Studio Roosegaarde
- Rein Pol 
- Herman Tulp 
- Chabot Museum, Rotterdam
- Groninger Museum
- KABK, Den Haag
- Platform57, Den Haag